top of page

מזה מספר שנים אנו עורכים טיפולים פסיכולוגים בבית המשפחה (וולק, 2016). הטיפול בבית המשפחה מאפשר להנגיש טיפול פסיכולוגי למשפחות ופרטים שעוברים משבר נפשי, הפוגע ביכולת או במוטיבציה שלהם לצאת באופן קבוע מביתם לטיפול בקליניקה.

...

הרעיון המרכזי במאמר זה הוא כי הטיפול הביתי עם מטופלים המסרבים לצאת לטיפול, מבטא "סירוב לסירוב". סירוב מסוג זה עשוי לשמש לעתים היענות למוטיבציה ההתפתחותית של מטופלים.

למאמר המלא

Image by Surface
Image by Scott Webb

אני נזכר בטיפולי הבית הראשונים בהם הייתי מעורב.

-ברוניה (כל שמות המטופלים בדויים וכל הפרטים אודותיהם טושטשו) אישה שהתחילה טיפול בגיל 78. שנתיים לאחר תחילת הטיפול מצבה הבריאותי הדרדר והיא נאלצה לשהות בביתה מחוברת לחמצן. הטיפול עבר לביתה ויותר מאוחר לבית אבות סיעודי. 

-סיגלית, אישה עם אבחנה של סכיזופרניה, שלאחר מספר חודשי טיפול סירבה לעזוב את הקליניקה בסיום השעה הטיפולית. הגעתי להבנה שהדרך להמשיך את הטיפול בכל זאת, היא להעביר את הטיפול לביתה ובכך לאפשר לי שליטה על מועד סיום הפגישה.

-אורן, נער בן 16, שלאחר שנתיים של טיפול, עבר ניתוח מורכב ונאלץ לשהות תקופת החלמה ארוכה בביתו..

למאמר המלא

Notebook

מאמרים ופרסומים

bottom of page